;                  

Μελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης Κόμβου Αεροδρομίου Καλαμάτας

Οι παραπάνω εικόνες απεικονίζουν τον κόμβο του Αερολιμένα Καλαμάτας ακριβώς μετά την πλημμύρα στις αρχές Σεπτέμβρη του 2016.

Όπως αποδεικνύουν και οι εικόνες, η μελέτη αποχέτευσης - αποστράγγισης που εκπόνησε το γραφείο μας λειτούργησε με απόλυτη επιτυχία, καθιστώντας τον Κόμβο του Αερολιμένα Καλαμάτας απ' τα πλέον λειτουργικά έργα της ευρύτερη περιοχής, δεδομένου ότι δεν αστόχησε κατά τη διάρκεια ακραίων πλημμυρικών φαινομένων.