;                  

Εξοπλισμός - Λογισμικό

 

 

Ο Εξοπλισμός Τοπογραφικών Αποτυπώσεων περιλαμβάνει:

 

2 δέκτες GPS Total Station R8 GNSS RTK διπλής συχνότητας της Trimble, ακρίβειας ± 5mm+0,5 ppm οριζοντιογραφικά και υψομετρικά ±5mm+1 ppm για τις μεθόδους μετρήσεων Static και FastStatic καθώς και

Γεωδαιτικό σταθμό total station TCR 805 power της Leica, ακρίβειας 10 cc, με δυνατότητα reflectorless στα 400 μ.

Λογισμικό Trimble Geomatic Office και

Leica GeoOffice Tools

 

 

Το λογισμικό των Υδραυλικών Μελετών περιλαμβάνει:

 

Το μοντέλο προσομοίωσης ανομοιόμορφης ροής HEC-RAS Hydrologic Engineering Center

Το λογισμικό τρισδιάστατης χάραξης υδραυλικών έργων ΟΔΟΣ8

Το λογισμικό τρισδιάστατης χάραξης υδραυλικών έργων DIOLKOS8