;                  

Πολεοδομική Νομοθεσία - Τεχνικοί Έλεγχοι Ακινήτων

 

Η ομάδα μελετητών του γραφείου διαθέτει συνεργασία με Τράπεζες και Φορείς Εκτίμησης Ακίνητης Περιουσίας και σε αυτά τα πλαίσια έχει εκτελέσει:

 

- Τεχνικούς - Πολεοδομικούς Ελέγχους Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών Κτιρίων, Καταστημάτων, Κατοικιών, Γηπέδων σε όλη την Ελλάδα.

 

Με βάση τα παραπάνω, η Ομάδα Μελετητών του γραφείου αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση ενδελεχών Πολεοδομικών και Τεχνικών Ελέγχων Μικρής και Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, αναφορικά με :

- Τη δυνατότητα αξιοποίησης των ακινήτων σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης.

- Το πολεοδομικό καθεστώς στο οποίο υπάγονται τα ακίνητα και τις δυνατότητες περαιτέρω δόμησης ή τακτοποίησης / νομιμοποίησής τους στα πλαίσια του Ν. 4178/2013

- Τις προϋποθέσεις κατάτμησης γεωτεμαχίων ή σύστασης κάθετων ιδιοκτησιών επί οικοπέδων

- Τη δυνατότητα Έκδοσης Βεβαίωσης Νομιμότητας