;                  

Μελέτες Αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. (Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων)

 

Η ομάδα μελετητών του γραφείου μας εκπόνησε ή συμμετείχε στις παρακάτω μελέτες:

 

- Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην τέως κοινότητα Ομαλών του Δήμου Κεφαλονιάς

- Συμμετοχή στην Οριστική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΑΔΑ Παιανίας

- Συμμετοχή στη Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΑΔΑ Παιανίας

 

Ειδικότερα στις παραπάνω μελέτες περιλαμβάνονται:

- Πλήρης Σχεδιασμός των απαιτούμενων Έργων (Οριζοντιογραφίες, Ογκομετρήσεις, Μηκοτομές, Διατομές, Σχέδια Λεπτομερειών κτλ.)

- Σύνταξη Προϋπολογισμού και Τευχών Δημοπράτησης των Έργων