;                  

Μελέτες Αποχέτευσης - Αποστράγγισης Οδικών και Σιδηροδρομικών Έργων

 

 

Η ομάδα μελετητών του γραφείου συμμετείχε στην εκπόνηση μέρους των παρακάτω Μελετών:

- Μελέτη αποχέτευσης - αποστράγγισης Κόμβου Αεροδρομίου Καλαμάτας

- Μελέτη αποχέτευσης - αποστράγγισης στα πλαίσια της Μελέτης τροποποίησης της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θηβών στο τμήμα από Χ.Θ. 5+500 και για μήκος 3,5 χλμ. και επικαιροποίηση της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας από Χ.Θ. 9+984,05 έως Χ.Θ. 17+727

- 11η Επαρχιακή Οδός Ζακύνθου – Αλυκών: Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης.

- Υλοποίηση Αναγκαίων Ενεργειών του Έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ 38ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ - ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ - ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ έως 9η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΟΡΙΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ - ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ": Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης.

- Υδραυλική Μελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης καταστρώματος του νέου Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα (Τμήμα Κόρινθος - Πάτρα) για την τροποποίηση του τμήματος από Χ.Θ. 37+000 έως Χ.Θ. 45+000.

- Μελέτη χάραξης για την Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Καλαμπάκα – Κοζάνη: τμήμα Δήμητρα – Σιάτιστα: Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης.

- Μελέτη χάραξης για την Ν.Σ.Γ. Καλαμπάκας – Ιωάννινα - Ηγουμενίτσα: τμήμα Καλαμπάκα – Ιωάννινα: Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης.

 

Ειδικότερα στις παραπάνω μελέτες περιλαμβάνονται:

- Μελέτη Αποχέτευσης - Αποστράγγισης Καταστρώματος Οδού (φρεάτια υδροσυλλογής, στραγγιστήριοι αγωγοί και αγωγοί ομβρίων, πλευρικές τάφροι καταστρώματος κτλ.)

- Μελέτη Οχετών και Εξωτερικών Τάφρων αποχέτευσης

- Μελέτη Αποκατάστασης υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου.

- Οριοθετήσεις - Διευθετήσεις Ρεμάτων